Deckrüde

Name: OBERST DU PECH DU CAYROL
Rasse: Braque du Bourbonnais
Besitzer/-in
Name: Silke Hohaus-Wensauer
Mobil: +49 152 33899174
Ort: D – 76889 Dörrenbach

E-Mail: hohaus-wensauer@email.de
Homepage:
  
Zwingername: Du Pech du Cayrol, Frankreich

Eckdaten Deckrüde
Zuchtbuch: VDH/VBBFL 001-2019 LOF BrBou 7 3631/0
gew. am: 10.05.2018
Farbe: Lie de vin
Gesundheit: HD B/B, SH 54 cm
Leistungsnachweise: VAP-F 53 P, VAP-H 78 P
Ausstellungen: VBBFL Zuchtschau Haar- / Formwert: vorzüglich